Geinor Haf – Trin Gwallt


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: Cymysg

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 >

Gwrando ar drac sain o Geinor Haf Owen yn trafod sut i drin gwallt.

Tasg 2 >

Gwrando’n ofalus ar y trac sain a gosod y camau yn y drefn gywir.

Tasg 3 >

Ateb y cwestiynau sy’n seiliedig ar y trac sain er mwyn profi dealltwriaeth o’r cynnwys.

Tasg 4 >

Astudio tafodiaith – ystyried y geiriau amrywiol a chofnodi’r geiriau fel y bydden nhw’n ymddangos yn y geiriadur.

Tasgau ymestynnol


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,