Euros a Darryn – Myfyrwyr Tramor


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: Cymysg

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 >

Gwrando ar drac sain o Euros a Darryn yn trafod eu profiadau o ddysgu yn Lesotho.

Tasg 2 >

Gwrando’n ofalus ar y trac sain a chofnodi’r profiadau yn y colofnau cywir.

Tasg 3 >

Ymarfer rhifolion a dyddiadau.

Tasg 4 >

Astudio tafodiaith > cofnodi’r geiriau tafodieithol fel y bydden nhw’n ymddangos yn y geiriadur.

Tasg 5 >

Astudio tafodiaith > cofnodi’r geiriau tafodieithol fel y bydden nhw’n ymddangos yn y geiriadur.

Tasgau ymestynnol


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,