Eleri ac Angharad – Teithio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Geirfa > cysylltu geiriau newydd gyda’r diffiniadau cywir.

Tasg 3

Gwrando a deall > gosod digwyddiadau yn y drefn gywir ar ôl gwrando ar y trac sain.

Tasg 4

Cywain gwybodaeth > cywain gwybodaeth am Batagonia o dan benawdau penodol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,