Eirlys Myfanwy – Cantores


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > cwestiynau gwir neu gau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > adolygu’r treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid ‘i’ ac ‘o’.

Tasg 4

Ffocws ar iaith > astudio tafodiaith Gorllewin Cymru.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,