Dewi Foulkes – Derwyddon Doctor Gonzo


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio tafodiaith Gogledd Cymru.

Tasg 4

Astudio iaith > ymarfer treiglo enwau llefydd yn drwynol ar ôl ‘yn’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,