Ceirios Davies – Sgio Dŵr


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwir neu gau.

Tasg 3

Gwrando a deall > cywain gwybodaeth.

Tasg 4

Gwrando a deall > gosod digwyddiadau yn y drefn gywir er mwyn profi dealltwriaeth.

Tasg 5

Y treiglad trwynol > ymarfer treiglo’n gywir ar ôl y rhagenw ‘fy’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,