Ysgrif Bleddyn Williams


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

(Ysgrifau Coffa allan o ‘BARN’ rhif 560, Medi 2009.Bleddyn Williams 1923 – 2009 gan Alun Wyn Bevan.)

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer cyfannu > meddwl am eiriau synhwyrol i’w gosod yn y bylchau priodol cyn gwrando ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando’n ofalus ar yr ysgrif i goffau’r chwaraewr rygbi Bleddyn Williams.

Tasg 3

Astudio geirfa > chwilio am ddiffiniadau i gyd-fynd â’r eirfa o’r trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Astudio iaith > adolygu ac ymarfer treiglo’n feddal ar ôl yr arddodiaid.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,