Wyn Humphreys – Ralio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1 > Gwaith gwrando
Tasg 2 > Cywain gwybodaeth
Tasg 3 > Astudio iaith
Tasg 4 > Astudio iaith
Tasg 5 > Gwaith Mynegi Barn
Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,