Branwen Davies – Ceffylau


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3
Astudio tafodiaith > astudio tafodiaith Branwen Davies.

Tasg 4

Astudio iaith > ymarfer sy’n edrych yn fanwl ar y newid mewn geiriau o fewn tafodieithoedd arbennig.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,