Tim Hayes – Dyfarnwr Rygbi


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o Tim Hayes yn trafod ei yrfa fel dyfarnwr rygbi.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar Tim Hayes yn trafod ei yrfa fel dyfarnwr ac ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu defnydd o iaith > rhoi’r geiriau sy’n ymddangos yn y trac sain yn nhrefn yr Wyddor.

Tasg 4

Cywain gwybodaeth > Cywain gwybodaeth am Tim Hayes o dan benawdau penodol.

Tasg 5

Datblygu defnydd o iaith > adolygu ymadroddion ‘TI’ a ‘CHI’.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,