Sut i Osod Bwrdd


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > cysylltu’r cwestiynau gyda’r atebion cywir ar y daflen waith.

Tasg 3

Gwrando a deall > modelu graffigol yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Astudio iaith > chwilio am ferfau gorchmynnol yn y trac sain.

Tasg 5

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng geiriau unigol a geiriau lluosog.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,