Stori Newyddion – Problemau Ariannol


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1
Tasg 2
Tasg 3
Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,