Stori Newyddion – Moch Daear


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

Tasg 1

Ymarfer cyfannu > gosod y paragraffau o’r trac sain yn y drefn gywir cyn gwrando ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando ar y trac sain yn ofalus.

Tasg 3

Gwrando a deall > cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o eirfa.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o ansoddeiriau.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,