Tudur Evans – Dwy Swydd


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gyrfau, Gwasanaethau Cyhoeddus
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain ac ar Tudur Evans yn siarad am ei ddwy swydd. Cyfle i wirio atebion tasg 1.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,