Stori Newyddion – Hywel Teifi Edwards


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o stori newyddion yn adrodd hanes marwolaeth Hywel Teifi Edwards.

Tasg 2

Tasg gwrando a deall > ymarfer gwir neu gau?

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o eirfa sy’n codi o’r trac sain > dod o hyd i ddiffiniadau ar gyfer geirfa cymhleth.

Tasg 4

Cywain gwybodaeth am Hywel Teifi Edwards.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,