Siôn Thomas – Fferm Wynt


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Siôn Thomas yn siarad am ei fferm wynt. Cyfle i wirio atebion tasg 1 ar yr un pryd.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant yn seiliedig ar y trac sain. Gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ynddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu llythyr Siôn Thomas at y banciau yn Llundain yn gofyn am arian i ariannu’r prosiect.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae ffermydd gwynt yn lladd cefn gwlad Cymru’.
  • Ysgrifennu dyddiadur Siôn Thomas yn ystod cyfnod anodd yn y broses o adeiladu’r fferm wynt.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,