Shem ap Geraint – Barcudo


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Twristiaeth a Hamdden, Daearyddiaeth, Addysg Gorfforol
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:

  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Shem ap Geraint yn siarad am farcudo.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau cyffredin ac enwau priod oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i farcudo.
  • Ysgrifennu portread o Shem ap Geraint.
  • Ysgrifennu portread o rywun sy’n gwneud chwaraeon yn y môr.
  • Ysgrifennu ymson Shem ap Geraint wrth iddo farcudo.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,