Sharlene Lawrence – Quick Clwb Glee


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag gydag ansoddeiriau wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Sharlaine Lawrence-Quick yn siarad am Glwb Glee. Cyfle i wirio atebion ar gyfer tasg 1 ar yr un pryd.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu poster yn hysbysebu clyweliadau ar gyfer y Clwb Glee.
  • Paratoi cyflwyniad ar glwb rydych chi’n rhan ohono.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Ar y caeau chwarae y mae lle bechgyn, nid yn canu a dawnsio mewn Clwb Glee’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,