Stori Newyddion – Hysbysebu ar Wartheg


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain.

Tasg 2

Gwrando a deall > ateb cwestiynau amlddewis yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng enwau cyffredin ac enwau priod.

Tasg 4

Astudio iaith > astudio’r gwahaniaeth rhwng enwau unigol ac enwau lluosog.

Syniadau pellach
  • Crëwch bamffled yn hysbysebu’r cynnyrch a’r busnes.
  • Ysgrifennwch ddyddiadur/ymson un o’r disgyblion ar ôl iddyn nhw glywed bod eu busnes wedi ennill y wobr gyntaf.

  • Clipiau tebyg:


    Tagiau: , , , , ,