Sara Burman – Karate


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Oechyd a Gofal
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Sara Burnam yn siarad am ddechrau clwb karate.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o dafodiaith a bratiaith ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu portread byr o Sara Burnam.
  • Ysgrifennu dyddiadur Sara Burnam ar ôl iddi ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth y byd.
  • Paratoi cyflwyniad ar eich hoff ddiddordeb i’w gyflwyno o flaen cynulleidfa.
  • Creu holiadur yn casglu gwybodaeth am hoff ddiddordebau aelodau eich dosbarth a chyflwyno’r wybodaeth ar ffurf siart bar.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,