Ruth Shelley – Gwaith Gwydr


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Celf, Tecstiliau, Dylunio a Thechnoleg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Ruth Shelley yn siarad am weithio gyda gwydr.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau/ berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i artistiaid eraill sy’n defnyddio gwydr yn eu gwaith Celf ac ysgrifennwch bortread byr ohono ef/ohoni hi.
  • Paratoi cyflwyniad ar eich hoff ddiddordeb i’w gyflwyno o flaen cynulleidfa.
  • Gwneud gwaith ymchwil i ddylanwad ffiseg ar y byd Celf.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,