Richard Thomas – Cadw Cymru’n Daclus


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth, ABCh
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Richard Thomas yn siarad am ei swydd yn gweithio i Cadwch Gymru’n Daclus. Cyfle i wirio ac i werthuso atebion tasg 1.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eirfa ar y trac sain sy’n ymwneud a byd natur a’r amgylchedd. Dwyn i gof drwy lenwi grid geirfa.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geiriau unigol a geiriau lluosog oddi ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i waith Cadwch Gymru’n Daclus.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Does gan bobl ifanc ddim ymdeimlad o gyfrifoldeb dros yr amgylchedd’.
  • Ysgrifennu dyddiadur un o’r plant ar ôl bod ar y traeth gyda Cadwch Gymru’n Daclus.
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd am y gweithgaredd ar y traeth ac am waith Cadwch Gymru’n Daclus.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,