Richard Jones – Beicio


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Cymraeg, Addysg Gorfforol
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Richard Jones yn siarad am ei ddiddordeb mewn beicio.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Richard Jones ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i glybiau beicio yn eich ardal chi.
  • Dychmygu eich bod yn aelod o’r criw beicio ar ddydd Sul. Ysgrifennu eich ymson wrth fynd ar un o deithiau Richard a Chlwb Beicio Caergybi.
  • Ysgrifennu am eich hoff ddiddordeb.
  • Paratoi cyflwyniad ar eich hoff ddiddordeb i’w gyflwyno o flaen y dosbarth.
  • Creu holiadur yn casglu gwybodaeth am hoff ddiddordebau aelodau’r dosbarth a chyflwynwch y canlyniadau ar ffurf graff bar.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,