Stori Newyddion – Eira


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o stori newyddion yn trafod eira trwm.

Tasg 2

Datblygu geirfa > cysylltu’r gair gyda’r diffiniad cywir.

Tasg 3

Gwrando a deall > cysylltu’r ardal gyda’r rhybuddion perthnasol.

Tasg 4

Ymarfer ieithyddol > datblygu dealltwriaeth o eiriau unigol a lluosog.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,