Richard Davies – Basgedi Balwn


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Dylunio a Thechnoleg, Celf
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac a Richard Davies yn siarad am fasgedi baln.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu rhestr o gyfarwyddiadau i ddangos y broses a ddisgrifir gan Richard Davies. Rhaid cofio i ddefnyddio’r modd gorchmynnol.
  • Creu bwrdd stori i ddangos y broses a ddisgrifir gan Richard Davies.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,