Rhys Roberts – Cell B


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Cerddoriaeth, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Roberts yn siarad am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i’r ganolfan ‘Cell B’.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio’r defnydd o fratiaith a thafodiaith ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i ganolfannau celfyddydol yn eich ardal chi.
  • Ysgrifennu ymson Rhys Roberts wrth iddo weithio yn ‘Cell B’.
  • Ysgrifennu llythyr ffurfiol Rhys Roberts at y Cynulliad yn gofyn am grant i ariannu ‘Cell B’.
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd am ‘Cell B’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,