Rhys Jones – Star y Mochyn


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Cyfryngau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Jones yn siarad am ei fochyn, ‘Star’.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd yn adrodd hanes ‘Star’ ar y rhaglen ‘Britain’s Got Talent’.
  • Ysgrifennu sgript Cymraeg rhwng beirniaid Britain’s Got Talent ar ôl i Star berfformio ar y rhaglen.
  • Ysgrifennu ymson Star wrth berfformio ar raglen Britain’s Got Talent’.
  • Ysgrifennu portread o anifail enwog.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,