Rhys Gwyn – Parc Cenedlaethol


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden, Gyrfau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhys Gwynn yn siarad am ei waith fel warden Parc Cenedlaethol Eryri. Cyfle i wirio atebion tasg 1.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i fynydd Cadair Idris ac ardal Llyn Clywedog.
  • Ysgrifennu disgrifiad creadigol o le sy’n bwysig i chi.
  • Ysgrifennu ymson Rhys Gwynn wrth iddo weithio.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,