Rhoswen Llewelyn – Y Cardi Bach


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cymraeg, Cyfryngau, Hanes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhoswen Llewelyn yn siarad am y papur bro, ‘Y Cardi Bach’.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu hysbyseb ar gyfer y papur i’w dosbarthu mewn siopau lleol.
  • Ysgrifennu adolygiad o’ch papur bro lleol.
  • Ysgrifennu erthygl am ddigwyddiad pwysig yn eich ysgol/ardal chi i’w roi yn y papur bro lleol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,