Rhian Medi – Palas San Steffan


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Hanes, Gwleidyddiaeth, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhian Medi yn siarad am Balas San Steffan.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro brawddegau yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i blas San Steffan.
  • Gwneud gwaith ymchwil i dân 1834.
  • Gwneud gwaith ymchwil i Edward y Cynffeswr.
  • Ysgrifennu portread o Harri’r 8fed.
  • Ysgrifennu sgwrs rhwng Rhian Medi ac ymwelydd wrth fynd am daith o amgylch y palas.
  • Ysgrifennu ymson Rhian Medi wrth iddi dywys pobl o amgylch yr adeilad.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,