Rhian Angharad Davies – Golygydd Ifanc


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cyfryngau, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Rhian Angharad Davies yn siarad am olygu papur bro.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am eiriau unigol a geiriau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • •Gwneud gwaith ymchwil i bapur bro eich ardal chi.
  • Ysgrifennu erthygl am ddigwyddiad diweddar yn eich ardal/ysgol chi i’w roi yn y papur bro lleol.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Does dim lle i fenywod gwyno erbyn hyn – mae cyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o fyd gwaith’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,