Portread o Catherine Zeta Jones


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Drama, Astudiaethau Perfformio, Cyfryngau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar y portread o Catherine Zeta Jones.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Dychmygu eich bod chi’n cwrdd â Catherine Zeta Jones. Ysgrifennu cyfweliad rhyngoch yn seiliedig ar y wybodaeth sydd yn y darn.
  • Ysgrifennu portread tebyg i’r un ar Catherine Zeta Jones ar eich arwr o fyd y Cyfryngau (e.e. teledu, ffilm, cerddoriaeth)


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,