Peris ac Arwyn Davies – Cwmni Teuluol


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Peris ac Arwyn Davies yn siarad am eu cwmni teuluol.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau benywaidd ac enwau gwrywaidd oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd yn dathlu pen-blwydd pwysig yn hanes y cwmni.
  • Ysgrifennu portread o berson busnes llwyddiannus.
  • Creu hysbyseb ar gyfer y cwmni i’w roi yn y papur lleol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,