Stori Newyddion – Blodyn Duffy


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Ymarfer cyfannu > ceisio dyfalu pa eiriau sy’n cyd-fynd â’r blychau perthnasol.

Tasg 2

Tasg gwrando a deall.

Tasg 3

Tasg gwrando a deall > ateb cwestiynau yn seiliedig ar y stori newyddion.

Tasg 4

Ymarfer ieithyddol – datblygu dealltwriaeth o enwau benywaidd a gwrywaidd.

Tasg 5

Ymarfer ieithyddol – datblygu dealltwriaeth o enwau benywaidd a gwrywaidd.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,