Owain Rhys Davies – West End


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwricwlaidd: Cerddoriaeth, Drama, Astudiaethau Perfformio
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Owain Rhys Davies yn siarad am ei brofiadau yn y West End.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer dilyniant yn seiliedig ar y trac sain. Gosod y geiriau yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ynddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu dyddiadur Owain Rhys Davies ar ôl perfformio un noson.
  • Creu bwrdd stori o brif ddigwyddiadau ‘The Wizard of Oz’.
  • Gwneud gwaith ymchwil i fywyd a gyrfa Judy Garland ac ysgrifennu portread ohoni.
  • Creu swydd ddisgrifiad ar gyfer eich swydd ddelfrydol.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,