Olive Corner – Cychwyn Busnes


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Oliver Corner yn siarad am gychwyn busnes.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu hysbyseb ar gyfer y cwmni i’w roi yn y papur newydd lleol.
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd ar ôl i Olive Corner ennill y wobr am y cwmni gorau a sefydlwyd gan Gymry Cymraeg.
  • Ysgrifennu dyddiadur Olive Corner ar ôl y seremoni wobrwyo pan enillodd wobr am y cwmni gorau a sefydlwyd gan Gymry Cymraeg.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,