Nia Medi – Bunk House


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Nia Medi yn siarad am redeg ‘Bunk House’.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Dod o hyd i fanylion y byncws ar y we a chreu hysbyseb ar gyfer y wefan.
  • Creu pamffled ar gyfer tref Dolgellau ar ran Bwrdd Croeso Cymru yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau ac am lety yn yr ardal.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae twristiaid yn lladd yr iaith Gymraeg yn ein cymunedau gwledig’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,