Mirain Fflur – Ffeltio


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwricwlaidd: Celf, Tecstiliau, Dylunio a Thechnoleg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Mirain Fflur yn siarad am ei gwaith Celf ac am ffeltio.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith Mirain Fflur a Shan Cothi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > ysgrifennu cyfres o gyfarwyddiadau ar sut i ffeltio.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i waith ffeltio.
  • Gwneud gwaith ymchwil i artistiaid sy’n defnyddio ffeltio yn eu gwaith ac ysgrifennu portread o un ohonynt.
  • Ysgrifennu ymson Mirain Fflur wrth iddi weithio.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,