Sgwrs Ffôn Unochrog


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Cyfathrebu
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain a llenwi’r bylchau gwag wrth wrando.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando ar y trac sain. Cyfle i wirio atebion tasg 1.

Tasg 3

Ysgrifennwch rhan arall o’r sgwrs ffôn.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,