Margret Jones – Gwely a Brecwast


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Margret Jones yn siarad am redeg ei busnes Gwely a Brecwast.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu hysbyseb ar gyfer y busnes i’w roi yn y papur newydd lleol.
  • Ysgrifennu portread byr o Margret Jones.
  • Ysgrifennu portread o berson sydd wedi sefydlu busnes ei hun.
  • Ysgrifennu dyddiadur 3 diwrnod ar wyliau arbennig.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,