Mags Edwards – Elusen ‘Her Cymru’


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwricwlaidd: ABCh, Gwasanaethau Cyhoeddus
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Mags Edwards yn siarad am elusen ‘Her Cymru’.

Tasg 2

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > cywiro paragraff yn seiliedig ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i elusen ‘Her Cymru’.
  • Ysgrifennu hysbyseb ar gyfer elusen o’ch dewis chi yn annog pobl i gyfrannu tuag ato.
  • Ysgrifennu dyddiadur person ifanc sydd wedi cael y cyfle i fynd ar gwch ‘Her Cymru’ am y diwrnod.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mewn cyfnod o ddirwasgiad economaidd, rhaid gwneud mwy i gefnogi elusennau ledled Cymru’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , ,