Llywela Davies – Caffi Portmeirion


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Twristiaeth a Hamdden
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Llywela Davies yn siarad am Gaffi Portmeirion.

Tasg 2

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau, berfenwau ac ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu pamffled ar Borthmadog ar gyfer Bwrdd Croeso Cymru.
  • Gwneud gwaith ymchwil ar Bortmeirion.
  • Ysgrifennu ddisgrifiad o’ch pentref/tref chi.
  • Ysgrifennu ymson person mewn tref brysur.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,