Lloyd Antrobus – Eliffantod


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwyddoniaeth, Cyfryngau
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac a Lloyd Antrobus yn siarad am arsylwi eliffantod.

Tasg 2

Datblygu dealltwriaeth o eirfa > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau unigol ac enwau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu ymson Lloyd Antrobus wrth iddo arsylwi’r eliffantod.
  • Gwneud gwaith ymchwil i fywydau eliffantod yn y gwyllt.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Mae sau yn greulon ac yn anfoesol’.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad – ‘Rhaid dibynnu ar sau er mwyn achub rhywogaethau prin ein byd’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,