Lizzie Spikes – Broc Môr


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Celf, Dylunio a Thechnoleg, Daearyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lizzie Spikes yn siarad am greu Celf allan o Froc Môr.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i artistiaid sy’n defnyddio deunyddiau naturiol yn eu gwaith.
  • Ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i wneud darn o Gelf allan o froc môr.
  • Ysgrifennu stori antur ar y teitl ‘Broc Môr’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,