Lisa Angharad – Gwerthu mewn marchnad


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Menter a Busnes, Arlwyo
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Lisa Angharad yn siarad am ei phrofiadau yn gwerthu mewn marchnad leol.

Tasg 2

Datblygu geirfa > dyfalu a chwilio am ystyron i eirfa newydd sy’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â’r atebion sy’n deillio o’r trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael hefyd.

Tasg 4

Datblygu cywirdeb ieithyddol > astudio’r treiglad llaes ar ôl ‘a’ ac ‘â’.

Syniadau pellach
  • Ysgrifennu paragraff disgrifiadol yn disgrifio marchnad brysur.
  • Ysgrifennu ymson Haf wrth iddi werthu cacennau ar ei stondin yn y farchnad.
  • Gwaith ymchwil i gynnyrch masnach deg.
  • Ysgrifennu araith o blaid neu yn erbyn y gosodiad ‘Mae’n ddyletswydd arnom i brynu nwyddau a chynnyrch Masnach Deg yn yr unfed ganrif ar hugain’.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,