Linda Robertson – Cyffug


Clyw

Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Busnes, Arlwyo
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’r ofalus ar y trac sain ac ar Linda Robertson yn siarad am wneud cyffug.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Creu hysbyseb ar gyfer y cwmni i’w roi yn y papur newydd lleol.
  • Ysgrifennu adroddiad papur newydd ar ôl i’r cwmni ennill gwobr gyda Gwir Flas.
  • Ysgrifennu araith Linda Robertson yn y seremoni wobrwyo pan enillodd y cwmni wobr Gwir Flas.
  • Ysgrifennu rysáit a chyfarwyddiadau ar sut i wneud cyffug.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,