Keith Gibby – Cŵn Heddlu


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Gwasanaethau Cyhoeddus, Gyrfau, Gwleidyddiaeth
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar Keith Cibby yn siarad am hyfforddi cŵn heddlu.

Tasg 2

Gwrando a deall > creu cwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio tafodiaith oddi ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau cyffredin ac enwau priod ar y trac sain.

Tasg 6

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am enwau unigol ac enwau lluosog ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil ar y gwaith y mae’r heddlu yn ei wneud gyda’u cŵn.
  • Ysgrifennu erthygl papur newydd ar ôl digwyddiad pan fo ci heddlu wedi helpu’r heddlu mewn achos difrifol.
  • Ysgrifennu dyddiadur person yn yr heddlu ar ôl diwrnod anturus gyda chi heddlu.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , , , ,