Jon Meirion Jones – Bywyd Morwr


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Daearyddiaeth, Hanes, Cymraeg
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Ymarfer rhagfynegi > rhagfynegi cynnwys y trac sain cyn gwrando arno.

Tasg 2

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar y trac sain ac ar John Meirion Jones yn siarad am fywyd morwr. Cyfle i wirio atebion tasg 1.

Tasg 3

Gwrando a deall > meddwl am gwestiynau i gyd-fynd â chyfres o atebion yn seiliedig ar y trac sain. Tasg wahaniaethol ar gael.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio geirfa oddi ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > astudio enwau priod ac enwau cyffredin oddi ar y trac sain.

Syniadau pellach
  • Gwneud gwaith ymchwil i hanes enw eich pentref tref chi.
  • Gwneud gwaith ymchwil i bobl enwog sy’n gysylltiedig â’ch ardal chi.
  • Ysgrifennu sgwrs rhwng John Meirion Jones a’i dad pan ddywedodd wrtho am beidio â throi yn forwr.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , ,