Rysait Roulade Siocled


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 (gallu uchel) / CA4 (gallu isel)

Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
Tasg 1

Gwrando ar drac sain o sut i greu Roulade Siocled.

Tasg 2

Gwrando a deall > llenwi’r bylchau ar ôl gwrando ar y trac sain yn ofalus.

Tasg 3

Gwrando a deall/datblygu dealltwriaeth o iaith > rhoi’r berfau gorchmynnol yn y drefn y maen nhw’n ymddangos ar y trac sain.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > adolygu berfau gorchmynnol unigol a lluosog.

Tasg 5

Creu bwrdd stori i ddangos y camau sydd angen eu cymryd i greu Roulade Siocled.

Syniadau pellach


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,