Jane Clapham – Dru Yoga


Tasgiau


Trawsgrifiad:Lawrlwytho

Cyfarwyddiadau:

Oedran/gallu: CA3 / CA4
Pynciau Trawsgwriciwlaidd: Addysg Gorfforol, Iechyd a Gofal
Fframwaith Sgiliau Newydd: Datblygu sgiliau cyfathrebu / Datblygu sgiliau meddwl

Nod ac amcanion:
  • Datblygu sgiliau gwrando a deall
  • Datblygu geirfa
  • Datblygu dealltwriaeth o reolau ieithyddol
  • Datblygu sgiliau ysgrifennu
Tasg 1

Gwrando a deall > gwrando’n ofalus ar Jane Clapham yn siarad am Dru Yoga.

Tasg 2

Gwrando a deall > ymarfer ‘Gwir neu gau’ yn seiliedig ar y trac sain.

Tasg 3

Datblygu dealltwriaeth o iaith > ymarfer cwestiynau a defnyddio atebion addas i gyfres o gwestiynau.

Tasg 4

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ferfenwau ar y trac sain.

Tasg 5

Datblygu dealltwriaeth o iaith > gwrando am ansoddeiriau ar y trac sain.

Syniadau pellach

• Gwneud gwaith ymchwil i fanteision yoga.

• Creu hysbyseb i’w roi ar wal y ffatri yn Llanberis yn hysbysebu’r sesiynau yoga yno.


Clipiau tebyg:


Tagiau: , , ,